با ما در تماس باشید. 22690470 - 021 و 88288200 - 021

علوم سیاسی

علوم سیاسی رشته ای از آگاهی اجتماعی است که وظیفه آن شناخت منظم اصول وقواعد حاکم بر روبط سیاسی میان نیروهای اجتماعی در داخل یک کشور ,و روابط میان دولتها در عرصه بین لمللی است .

این رشته از آگاهی و دانش اجتماعی, کار کرد اصول وقواعد حاکم برروابط میان نیروهای اجتماعی ر اکشف میکند وچگونگی کار کرد آنها را آموزش می دهد.

گرایشهای رشته علوم سیاسی

علوم اجتماعی دارای چهار گرایش پژوهشگری اجتماعی، برنامه ریزی اجتماعی، رفاه و تعاون اجتماعی و مردم شناسی است.

که در همه‌ ی این گرایش‌ ها دانشجویان دروس مشترکی از قبیل : مبانی علم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجه، جهان سوم و مسائل آن، تاریخ روابط بین الملل و … را می‌خوانند.

در دانشگاه‌ های سراسری همه‌ ی این گرایش‌ ها وجود دارد اما در دانشگاه آزاد فقط گرایش‌های علوم سیاسی و روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ ای تدریس می‌شود.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به لیگال اپلای می باشد.